Main slider

Akcelerator IDEA Global

Dlaczego warto?

Poszukujemy projektów biznesowych na wczesnym etapie rozwoju, które posiadają przynajmniej prototyp swojego produktu. Prezentowane rozwiązanie powinno mieć potencjał wykorzystania u dużych partnerów biznesowych. Akcelerator IDEA Global to program dla ambitnych zespołów, które są w stanie mocno zaangażować się w kilkumiesięczny program akceleracyjny pozwalający na rozwój projektu i pozyskanie strategicznych partnerów biznesowych.

Aktualności

 


loga_ue_razem
 

 

 

unia_2.png [3 KB]Projekt „Akcelerator IDEA Global" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.5 Programy akceleracyjne.

Wartość Projektu: 13 413 145,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich 12 216 745,00 zł

Kontakt
HugeTECH
ul. Piotra Bardowskiego 4
35-005 Rzeszów

ul. Juliusza Słowackiego 24
35-060 Rzeszów

tel.: 790 229 119